I zvířata občas potřebují navrhnout dům.

přístřešek pro kozy
Foto: Erich Spahn, Michael Kühnlein

Info o projektu:
Název: Goat Barn in Bavaria
Autor: KÜHNLEIN Architektur
Účel budovy: Přístřešek
Místo: Seubersdorf, Německo

Objekt sloužící jako přístřešek pro kozy byl navržený architektonickou kanceláří KÜHNLEIN Architektur v bavorském městečku Seubersdorf. Realizace proběhla v roce 2014.

Investor si přál pro své kozy navrhnout přístřešek, kde by se mohli schovat před nepříznivým počasím. Hlavním kritériem bylo především navrhnout objekt co nejlevněji, ale zároveň co nejefektivněji, tak aby se co nejvíce hodila do okolní krajiny. To se architektům podařilo. Stavba je založená na dřevěných sloupcích, tím došlo k ušetření základového materiálu a také manipulaci s okolním terénem. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupy, které jsou mezi sebou vyplněny dřevěným bedněním, které jsou kladeny v horizontálním směru. V horní části jsou řady vždy ob jedno vynechány pro zajištění denního osvětlení. Zvířata se dovnitř přístřešku dostanou pomocí malého otvoru.


Foto: Erich Spahn, Michael Kühnlein


Foto: Erich Spahn, Michael Kühnlein


Foto: Erich Spahn, Michael Kühnlein


Foto: Řez