O co jde většině čtenářů tohoto příspěvku, pokud dojde na vytápění nemovitosti? Pravděpodobně to bude nízký účet za teplo na konci topné sezóny, minimalizace pobíhání po dvorku s uhlím či dřevem, minimální starost o „provoz“. Část z nás by za sebou rána nechala minimální ekologickou stopu či přicházela z práce od vyhřátých místností. Všechny tato přání přitom umí splnit jediný zdroj tepla – tepelná čerpadla.

Peníze, peníze, peníze

Tepelné čerpadlo je bez diskuzí levným zdrojem tepla. Pokud se podíváte na tento modelový příklad portálu TZB-info.cz, zjistíte, že je to tepelné čerpadlo, co má nejnižší náklady na vytápění a ohřev teplé vody. V neprospěch čerpadel hovoří „pouze“ vyšší vstupní cena. Pořizovací investice Vám však pomůže snížit příspěvek od státu.

Nezávislost na cenách uhlí, plynu, dřeva

Nutno podotknout, že konvenční zdroje tepla, jako jsou kotle na uhlí, dřevo či plyn nyní těží z historicky podprůměrných cen těchto komodit. Stávající cenovou hladinu však není možné garantovat i do budoucna. Starosti o vývoj cen komodit Vám u tepelných čerpadel odpadají, protože energii získáváte ze vzduchu, geotermálního tepla či vody.

Pohodlí

Pokud bychom k cenové výhodnosti připočetli i fakt, že tepelné čerpadlo nevyžaduje při svém provozu žádnou aktivitu člověka, nedochází zde totiž k žádnému přikládání, skládání zásob uhlí či dřeva apod., blednou vlastnosti ostatních zdrojů tepla ještě více.

Kromě toho, kvalitní tepelná čerpadla lze snadno propojit s dalšími moderními technologiemi, např. fotovoltaikou, a je možné je ovládat prostřednictvím mobilního telefonu.

Zároveň, některými typy čerpadel lze:

  • vytápět venkovní bazén
  • chladit místnosti v letních parných dnech
  • penetrovat místnost teplotou např. 10 °C (funkce vhodná zejména pro trvale neobydlené rekreační objekty či zimní zahrady).

Jedná se o zdroj tepla budoucnosti

1.1. 2021 vstoupí v platnost doporučení Evropské komise, podle kterého by měly na území Evropské unie vznikat pouze novostavby s téměř nulovou spotřebou energií.

Zároveň postupně dochází k omezování možností topení starými kotly, které nesplňují přísné ekologické nároky. Tepelné čerpadlo pak splňuje všechny požadavky na „čistý“ zdroj tepla. Není tedy divu, že například v Německu, zejména jeho jižní části, dnes najdete tepelné čerpadlo v cca každé třetí novostavbě.