V době, kdy se střídá období srážek a velkého sucha je potřeba s vodou nakládat šetrně. Mít tedy možnost vytvořit si zásoby vody je dobrým řešením. Dešťovou vodu stačí zachytávat do nádrží a používat ji místo pitné vody na zalévání zahrady nebo v domácnosti. Navíc můžete za tímto účelem získat i dotaci.

Proč je dobré využívat dešťovou vodu?

Dešťová voda má několik využití. Zejména v období sucha se vám nasbíraná dešťová voda bude hodit. Můžete s ní zalévat zahradu, naplnit bazén, ale také ji můžete využívat celoročně v domácnosti. I když dešťová voda není pitná, jako užitková poslouží skvěle. Navíc díky zadržování dešťové vody ušetříte ročně za vodu i několik tisíc korun. Nádrž si můžete vybrat podle potřeby, přičemž tou nejčastější variantou jsou samonosné nádrže na dešťovou vodu, které se snadno instalují a jsou často levnější než například ty k obetonování nebo dvouplášťové nádrže.

Jak získat dotaci na nádrž na dešťovou vodu?

Stát začal v roce 2017 poskytovat dotační program Dešťovka, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou. Dotaci získáte podáním žádosti spolu s odborným posudkem od dodavatele či projektanta systému. To, zda vám dotaci schválili, se dozvíte do 3 týdnů. Počítejte ale s tím, že po schválení vám dotace vyplatí až po ukončení stavby.

Na co všechno můžete dotace získat?

Státní dotaci na dešťovou vodu lze získat například na:

  • pořízení nádrže na zachytávání dešťové vody na zalévání zahrady. Dotace je v tomto případě maximálně 20 tisíc korun. Podporu také získáte jen v oblastech zasažených velkým suchem a nedostatkem vody a jen u stávajících staveb.
  • akumulaci dešťové vody na zalévání zahrady a splachování toalety. Tady je výše dotace 30 tisíc korun a vztahuje se jak na stávající domy, tak i na novostavby na celém území republiky.

V obou případech pak ještě k fixní částce můžete získat 3 500 korun na m3 nádrže, maximálně ale jen do 50 % z celkových výdajů.

Jak podat žádost o dotaci?

Abyste získali dotaci, musíte nejprve podat žádost, a to elektronicky nebo na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Podávat žádost můžete kdykoliv v průběhu, před zahájením i po dokončení realizace. K žádosti je potřeba doložit odborný posudek, který vám zpracuje dodavatel nebo projektant.

Kdy vám bude dotace vyplacena?

Po schválení žádosti vám dotace bude vyplacena až po ukončení realizace. Budete tak muset náklady na pořízení nádrže na dešťovou vodu pokrýt na začátku ze svého. Dotace se takto vyplácejí zejména z důvodu, že budete dokládat faktury a doklady o úhradě či s položkovým rozpočtem.

Pro nové stavby povinnost

Nové domy mají dnes již povinnost zadržovat dešťovou vodu, vyplývá to z vodního zákona. U všech nových domů tak musí být vytvořena nádrž na zadržování dešťové vody, díky které se tato voda vsákne a následně se využije nebo se nechá odpařit. Toto nařízení se týká i budov s plochou střechou, kde je nutné instalovat vsaky a odtoky.

Zadržování dešťové vody je tak nejen ekologické, ale i ekonomické. V dlouhodobém výhledu díky němu ušetříte několik tisíc za vodu ročně a při správné instalaci systému můžete s touto vodou i mýt nádobí nebo prát. Nejčastěji se zadržená dešťová voda využije při zalévání zahrady.