Tepelná čerpadla vytápějí v Evropě zhruba každou desátou nemovitost, v provozu je zde odhadem 40 milionů jednotek s tím, že toto číslo roste každý rok v průměru o 1 milion nově instalovaných tepelných čerpadel. I ti z vás, kteří aktuálně neuvažují o novém zdroji tepla, by měly tepelným čerpadlům a aktuálním trendům u vytápění nemovitostí v Evropě věnovat pozornost, níže vám řekneme proč.

ilustrační foto: freepik.com – stockvault

Zajištění energie pro vytápění či chlazení budov je ve vyspělých zemích zodpovědné za zhruba třetinu emisí skleníkových plynů. Pokud chtějí dostát svým klimatickým cílům, musí i politici v Evropě řešit otázku přechodu domácností k moderním zdrojům tepla. Možná jste zaznamenali, že kromě zákazu používání neekologických kotlů na tuhá paliva, v Evropě dochází i k omezování využívání zemního plynu a dodávek dálkového tepla z neekologických zdrojů. S nepříliš velkou nadsázkou lze říct, že tento přechod se dotkne každého majitele nemovitosti v Evropské unii.  Přechod k obnovitelným zdrojům tepla však není provázen jen zákazy a nařízeními, pro rychlejší a snazší přechod jsou spotřebitelům k dispozici například:
– pobídky na nákup obnovitelného zdroje tepla.
– pobídky v podobě nižších cen elektřiny pro domácnosti využívající obnovitelné zdroje tepla.

Již dnes je zřejmé, že vítězně z této transformace vyjdou tepelná čerpadla, která jsou schopna zajistit obrovské množství tepla i chladu, a to jak v „lokálních“ tak „dálkových“ podmínkách. V západních spolkových zemích Německa dnes najdeme tepelné čerpadlo  u cca 40 % novostaveb, v severní Itálii jsou pak regiony, kde tepelná čerpadla uspokojují poptávku po energiích zhruba ze 30 %. Napříč Evropou pak existují velká města, které masivně využívají tepelná čerpadla pro výrobu tepla pro své obyvatele, jedná se například o Hamburg, Kodaň, Mnichov či Curych.

Jak budu ovlivněn pokud nemovitost mám a o změně zdroje tepla neuvažuji?

Samotná nařízení a zákazy si nevybírají, tj. nemusí rozlišovat mezi novostavbami a stávajícími objekty, viz. zákaz užívání neekologických kotlů na tuhá paliva. Zároveň, do budoucna lze očekávat, že zdroj tepla bude pro potenciální kupce nemovitosti důležitějším faktorem než dnes, právě z důvodu možného budoucího zákazu užívání, zatížení daněmi či poplatky apod. Situaci bychom zde mohli přirovnat ke stavu, ve kterém se dnes nabízí trh s ojetými vozy na dieselový pohon.

Jak budu ovlivněn pokud nemovitost mám či nemám a právě řeším nový zdroj tepla?

Vy už dnes můžete využít pobídek od státu na pořízení tepelného čerpadla a zároveň investovat do zdroje tepla, který je schopen vám zajistit spolehlivě levné teplo bez ohledu na aktuální ceny tuhých paliv. Zkušenosti domácností ze západní Evropy ukazují, že kvalitní tepelná čerpadla jsou schopna fungovat spolehlivě i v teplotách pod -25 °C po několik desítek let.

Pokud jste ve fázi výstavby nové nemovitosti, vyplatí se zvážit možnosti efektivního využití tepelných čerpadel, např. instalací podlahového topení či napojení na fotovoltaické zařízení.

Jak budu ovlivněn, pokud nemovitost mám a teplo je mi dodáváno dálkovým způsobem?

V tomto případě je namístě zajímat se o to, jaké zdroje slouží k výrobě tepla a jestli by váš dodavatel tepla nedosáhl nižších výrobních nákladů přechodem na tepelná čerpadla. Jak již bylo zmíněno výše, tepelná čerpadla dnes dodávají teplo celým městským čtvrtím či městům. Případný přechod vašeho dodavatele tepla k efektivnějším zdrojům se může promítnout v nižší ceně tepla. Zkušenosti ze západní Evropy ukazují, že přechod k tepelným čerpadlům má schopnost snížit cenu tepla pro domácnosti až o 25 %. Naopak, setrvávání u stávajících zdrojů tepla po déle než nezbytně dlouhou dobu může vést buď ke stagnaci či dokonce růstu cen tepla.