Z pozice firmy, přechod k obnovitelným zdrojům energií znamená nejen snížení provozních nákladů, ale v budoucnosti pravděpodobně bude znamenat i lepší výchozí pozici v náboru zaměstnanců a konkurenční výhodu u zákazníků s enviromentálním cítěním. 

Foto: Shutterstock.com – FotoIdee

Na Západě již dnes existují studie potvrzující, že téměř tři čtvrtiny mileniálů by upřednostnilo práci ve firmě se silným enviromentálním cítěním, v případě lidí ve věku 50 let a více je to přitom okolo 15 % lidí. Stejně tak, mladí lidé by dnes dle průzkumů byli schopni akceptovat hůře placenou práci ve firmě ohleduplné k životnímu prostředí, namísto lépe placené pozice ve firmě, jíž je ochrana životního prostředí cizí.

Ohleduplnost k životnímu prostředí dnes nabízí konkurenční výhodu dopravcům, zemědělcům, hoteliérům i provozovatelům administrativních budov. Na západ od českých hranic už můžeme pozorovat:

  • Vznik úplně nového segmentu hotelů, tzv. „karbonově neutrálních hotelů“.
  • Rostoucí zástup firem z potravinářského a rychloobrátkového průmyslu profilujících se jako „zelené značky“. Mimochodem, v některých zemích se již soutěží o „nejlepší zelenou značku“.
  • Prakticky standardem se stávají „zelené“ technologické společnosti, jejichž datová centra využívají energii z obnovitelných zdrojů a dodávající své odpadní teplo do systémů dálkového vytápění. V Německu, Francii, Holandsku, Švédsku a dalších zemích tak najdeme celá města, která zásobují domácnosti výhradně či z drtivé většiny odpadním teplem z datových center.

S ohledem na fakt, že přechod k obnovitelným zdrojům energií je jedním z hlavních bodů Fondu obnovy, který Evropská unie vytvořila za účelem obnovy ekonomik členských zemí postižených epidemií koronaviru, lze očekávat větší tlak politiků, zákazníků i zaměstnanců na firmy, resp. zavádění programů enviromentální politiky v nich.

Pokud hledáte úspory na provozu, možnost expanze do nových tržních segmentů či výhodu na trhu práce, zvažte intenzivnější využívání obnovitelných zdrojů energií ve vaší firmě, ať už jde o geotermální teplo, solární energii či odpadní teplo využívané pro tzv. rekuperaci, která má schopnost snížit vaše náklady na teplo a teplou vodu až o 50 %, viz https://www.gt-energy.cz/cz/rekuperace-tepla.