Tento zajímavý projekt se nachází v Argentině a záměrem majitele je jejich pronajímání.