K prvnímu masivnímu rozšíření tepelných čerpadel došlo v 70. letech minulého století ve Skandinávii. Dnes tepelná čerpadla najdete prakticky ve všech koutech Evropy, ať už jde o již zmíněnou Skandinávii, Velkou Británii či oblasti Středozemního moře. Byť se nároky na tepelná čerpadla v jednotlivých klimatických pásech Evropy liší, jejich hlavní výhody zůstávají. 

Peníze

S tepelnými čerpadly se vás netýkají starosti spojené s růstem cen elektřiny či zemního plynu, palivo pro výrobu tepla čerpadla získávají ze svého okolí, tj. venkovního vzduchu a geotermální energie. Veškerá opaření omezující užívání neekologických zdrojů tepla jdou mimo vás, resp. týká se vás ta pozitivní část motivace, kterými státy Evropy chtějí podpořit rozšíření ekologických zdrojů tepla, tj. dotace na pořízení tepelného čerpadla

Pohodlí

Tepelná čerpadla si sama odebírají energii pro výrobu tepla ze svého okolí (geotermální energie, venkovní vzduch), tj. nemusíte do nich přikládat ani jim skladovat zásoby.

Zároveň, moderní tepelná čerpadla mají tichý chod, tj. můžete je umístit i blízko místností určených pro odpočinek.

Ekologie

Provoz tepelného čerpadla má výrazně nižší negativní dopady na životního prostředí v porovnání s kotli na tuhá paliva, zemním plynem či užíváním elektrické energie vyrobené v uhelných elektrárnách. Zároveň, díky absenci zplodin vypouštěných do ovzduší se zvýší kvalita pohybu venku během topné sezóny.

Schopnost zastat i další role

Tepelná čerpadla dokážou dodat levně kromě tepla i teplou vodu či chladný vzduch (tj. umí zastat roli klimatizace). 

Výhody se mohou stát nevýhodami

V rámci zvažování o pořízení tepelného čerpadla je nutné brát v potaz fakt, že neexistuje univerzálně vhodné čerpadlo. Každý z typů čerpadel má svá specifika, roli hrají např:

  • objem spotřebovaného tepla,
  • dispozice nemovitostí (počet místností),
  • možnosti umístění tepelného čerpadla, ať už jde o vnitřní či venkovní jednotku,
  • požadavek na dodávky teplé vody,
  • požadavek na to, aby tepelné čerpadlo bylo schopno fungovat i jako klimatizace.

Pokud vyberete nevhodné tepelné čerpadlo, riskujete:

  • vyšší než očekávané náklady na teplo,
  • vyšší poruchovost a kratší životnost (např. z důvodu přetěžování kompresorů u tepelného čerpadla, jež svým výkonem není dimenzováno na vaši spotřebu).