Kontrast živé zeleně a neživého betonu poskytuje umělci podmínky pro jeho tvorbu.