V Dánsku mají další projekt na nízko energetický dům. Tak čtěte dále!


Foto: Jesper Ray, Helene Høyer Mikkelsen

Info o projektu:
Název: The Maintenance-Free House
Autor: Arkitema Architects
Účel budovy: Rodinný dům
Místo: Nyborg, Denmark

Dům s názvem ,,The Maintenance-Free House‘‘, což v překladu znamená bezúdržbový dům, je část obrovského projektu, který se nachází v Dánsku v městečku Nyborg, s názvem mini CO2 domy, který zahrnuje celkově 6 samostatně stojících rodinný domů na vlastních parcelách. Cílem projektu je, aby každý dům zredukoval emise CO2 v konstrukcích domu, autorem celého projektu je architektonická kancelář Arkitema Architects.

Stavba má vzhled klasického venkovského domu s podélnou dispozicí a sedlovou střechou o sklonu 40 stupňů. Hlavní vstup do domu se nachází zapuštěný na východní straně domu chráněný závětřím. Rodinný dům má pouze jedno nadzemní podlaží. Vstupní hal je otevřená až ke střeše, ve které jsou umístěné střešní světlíky. Dále zde najdeme obývací pokoj, kuchyni, jídelnu, ložnice a hygienická zařízení. Nosná konstrukce je provedená z dřevěné konstrukce, která je provětrávána


Foto: Jesper Ray, Helene Høyer Mikkelsen


Foto: Jesper Ray, Helene Høyer Mikkelsen


Foto: Jesper Ray, Helene Høyer Mikkelsen


Foto: Jesper Ray, Helene Høyer Mikkelsen


Foto: Jesper Ray, Helene Høyer Mikkelsen


Foto: Axonometrie


Foto: Půdorys