Domy byly velice jemně zasazeny na okraj lesa mezi vzrostlé stromy. Z domů je pak nádherný pohled z kopce přímo do lesa.

domy na svahu
Foto: Paul Crosby, Pete VondeLinde

Info o projektu:
Název: Whitetail Woods Regional Park Camper Cabins
Autor: HGA Architects and Engineers
Účel budovy: Rodinné domy
Místo: Dakota County, MN, USA

Projekt těchto domů se nachází v Dakota County ve Spojených státech amerických a byly navržený architektonickou kanceláří HGA Architects and Engineers. Celý projekt byl realizovaný v roce 2014.

Projekt zahrnuje tři samostatně stojící rodinné domy, které byly postaveny na svahu nově vyhlášeného regionálního parku. Objekty byly postaveny za pomocí mladých středoškolských studentů. Všechny objekty jsou vyneseny na betonových sloupech z důvodu eliminování nákladů za složité základové konstrukce a také minimalizování zásahů do zeminy. Vnější obložení je provedeno z cedrového dřeva formou čtvercových tabulí připevňované do horizontálních pásů. Materiál dřeva byl volen s ohledem na okolní krajinu. Interiér objektů je formou jednopodlažního patra, kde se nachází jeden společný prostor pro spánek, relaxaci a pro pracovnu. Přístup je řešený pomocí lávky z úrovni terénu.


Foto: Paul Crosby, Pete VondeLinde


Foto: Paul Crosby, Pete VondeLinde


Foto: Paul Crosby, Pete VondeLinde


Foto: Paul Crosby, Pete VondeLinde


Foto: Paul Crosby, Pete VondeLinde


Foto: Půdorys


Foto: Řez


Foto: Situace