I u nás v České republice najdeme kvalitní moderní stavby. Pojďte se kouknout a uvidíte!

KCEV
Foto: Benedikt Markel

Info o projektu:
Název: KCEV
Autor: Petr Hajek Architekti
Účel budovy: Středisko ekologické východy
Místo: Vrchlabí, Czech Republic

Budova střediska ekologické východy je umístěné v městském parku ve Vrchlabí v Krkonoších. Stavba byla navržená českým architektonickým ateliérem Petr Hajek Architekti. Konceptem budovy bylo vytvořit návrh, který by nenarušoval okolí parku, ale stal se jejím součástím, je částečně v podzemí z důvodu snížení celkové výšky nad terénem. Tvarem objektu bylo inspirací samotné krkonošské pohoří.

Kromě parkovacích míst stavba také zahrnuje vstupní část, ze které je poté přístup do jednotlivých místností, jako jsou například přednáškové sály anebo knihovna. Dle zde můžeme nalézt multifunkční výstavní prostor, laboratoř a technické zařízení budovy. Světlo je do interiéru dostáváno pomocí oken nad terénem a umožňují i nepřímé účasti na přednášce rovnou z exteriéru. Nosnou konstrukcí tvoří monolitický železový beton, jehož barva a struktura se propisuje do interiéru.


Foto: Benedikt Markel


Foto: Benedikt Markel


Foto: Benedikt Markel


Foto: Benedikt Markel


Foto: Benedikt Markel


Foto: Benedikt Markel


Foto: Benedikt Markel